تورنادو

jfh11.jpg
jfh11.jpg size26.jpg shahre-bazi19.jpg
یکی از مهم ترین وسایل هیجان انگیز دریم وورد همین بازی ترسناک و مشهور است.
تورنادو دریم وورد
از پایین که به این بازی نگاه کنید ترسناک نیست و شما را به یاد آونگی می اندازد که صندلی هایی بر روی آن قرار دارد اما زمانی که سوار آن میشوید ترس و وحشت آغاز میشود زیرا این وسیله چندین بار در زاویه های مختلف چرخ میخورد. این تورنادو سرعتی برابر با 75 کیلومتر در ساعت دارد.
pic355552310001