میدان سینتگما (Syntagma)

میدان سینتگما (Syntagma) از جاهایی است که توریست ها را در آتن به خود جذب میکند. در Syntagma Square سربازانی در رو به روی آرامگاه سربازهای گمنام رژه میروند.
میدان سینتگما آتن
این میدان شامل ساختمان اصلی پارلمان, ترامواها, چرخ دستس ها و اتوبوس هاست. اینمکان دارای یک چشمه, دو محوطه سبز که با چمن پوشانده شده و مناسب برای پیک نیک است و همچنین مجسمه های تاریخی است. اکثر اتفاق های مهم و اصلی یونان در این میدان برگزار میشود. دولت نظامی جونتا در سال 1974 در میدان سینتگما سرنگون شد و بسیاری از اتفاق های سیاسی دیگر هم در همین میدان جریان داشته. به علاوه ی تمام اینها, جاذبه های دیگری همچون هتل بزرگ تاریخی برتاین و جورج دوم در میدان سینتگما قرار داشت.