پارلمان هیل اوتاوا (Ottawa’s Parliament Hill)

647247401.jpg
647247401.jpg Parliament-Hill-Ottawa.jpg canada-ontario-ottawa-parliament-hill.jpg Parliament-Hill-1024x548.jpg
بالای رودخانه اوتاوا این پارلمان قرار گرفته که با سبک نئوگوتیک که متعلق به قرن 19 است ساخته شده و از مهم ترین بناهای اوتاوا شناخته میشود.
پارلمان هیل اوتاوا کانادا
ارلمان هیل اوتاوا به وسیله ی برج صلح به 2بخش تقسیم شده که یکی بخش عوام و دیگری بخش سنا است. نمادی به معنای اتحاد کانادا در مقابل این بنا مشاهده خواهید کرد که آن چیزی نیست جز یک مشعل که از سال 1966 روشن نگه داشته شده است. در بخش پشتی ساختمان, باغ مجسمه سازی قرار گرفته که در عرصه ی خود کم نظیر است. در بخش زیرین پارلمان یک پیاده رو زیبا درست در جنب رود اوتاوا قرار گرفته است که قدم زدن در آن خالی از لطف نیست. اگر در فصل تابستان به پارلمان رفتید میتوانید شاهد گاردهای امنیتی که در چمن های مقابل این بنا ایستاده اند باشید.
pic475152310001