قلعه سن آنجلو

5568fe1e-0000-4d46-8378-1bfa662fd5da.jpg
5568fe1e-0000-4d46-8378-1bfa662fd5da.jpg Castel-Sant-Angelo.jpg Castel-Sant-Angelo-2.jpg
قلعه سن آنجلو ساختمانی دارد عجیب و غریب که به شکل دایره است.
قلعه سن آنجلو ایتالیا
این قلعه برروی رودخانه ی شهر رم واقع شده است و در آغاز آرامگاه امپراتور هادریان بوده است و در سال های بعد به گذرگاهی مخفیانه برای رفت و آمدهای پاپ شد و جالبتر این است که بهد از آن هم این مکان به زندان مبدل شد. به خاطر همین سرگذشت عجیب و پر از حادثه ی این بناست که هرساله افراد زیادی را از اقصی نقاط دنیا به خود جلب میکند.
pic055742310001