موزه بورگزه

Galleria-Borghese-1-Rome-Information-1200x480.jpg
Galleria-Borghese-1-Rome-Information-1200x480.jpg Galleria-Borghese7-1024x68.jpg 05_azzedine-alaia_galleria-borghese_ilvio-gallo-1024x654.jpg
موزه بورگزه از میان تمام موزه های هنری جهان یک سر و گردن بیشتر دارد.
موزه بورگزه ایتالیا
زیرا بینظیرترین و مشهورترین نقاشی های ایتالیایی و همچنین مجسمه های حیرت انگیز که به قرن 16 تا 18 تعلق دارند در آنجا نگهداری میشوند و در ویترین ها خودنمایی میکنند. این آثار را هنرمندانی مانند کاراواجو, رافائل, برنینی و بوتیچلی با استعداد فراوان خود خلق کرده اند.
pic205742310001