میدان ناوونا

0a47fa80e52619dd9cf78c1b48b0a394.jpg
0a47fa80e52619dd9cf78c1b48b0a394.jpg 65606_98.jpg big_navona-piazza.jpg shutterstock_15641960.jpg
دور تا دور میدان پیاتزا ناوونا را رستوران ها, کافه های جذاب و متنوع و همچنین مغازه های زیادی پوشانده است و آن را به میادین محبوب شهر تبدیل کرده است.
میدان پیاتزا ناوونا ایتالیا
این میدان شامل 3فواره ی عظیم است که زیباترین آنها فواره ای است که در وسط قرار گرفته و توسط دستان هنرمند برنینی که اصالتا ایتالیایی بود ساخته شده است. مجسمه هایی که روی آنها قرار گرفته اند نماد 4قاره دنیا هستند.
pic174742310001