باغ تویلری

a489abd3-da8f-4ddc-8214-bcbeb166dbd.jpg
a489abd3-da8f-4ddc-8214-bcbeb166dbd.jpg tuileries-garden-.jpg 1008784_10200747268258044_1284044886_o.jpg
کاخ تویلری که یکی از کاخ های مهم سلطنتی فرانسه محسوب میشد که در سال 1871خراب شد, این کاخ در اطراف رود سن قرار داشت. کاخ تویلری در سال 1559 به دست معمار مشهور آن زمان به نام فیلیبرت دولورم و به فرمان کاترین دو مدیچی ساخته شد.
کاخ تویلری پاریس
لغت تویلری در زبان فرانسوی کوره آجرپزی معنی میشود زیرا در سال های قبل در این مکان کوره های آجرپزی زیادی وجود داشته است. در آغاز این کاخ دارای بناهایی کم عرض با سقف بلند داشت که شامل یک حیاط بزرگتر و 2حیاط کوچکتر بود. اما در سال های بعدی شخصی به نام آندره لو نوتر که باغ لویی چهاردهم را طراحی کرده بود و همچنین سازنده ی باغ های ویکنت و ورسای نیز بود, شروع به بازسازی و طراحی جدید باغ تویلری کرد و همچنین کاخ تویلری را هم وسعت بخشید به طرزی که از بخش جنوب شرقی تویلری به کاخ لوور پاریس اتصال پیدا کرد.
pic599642310001