موزه اورسی (Musee d’Orsay)

420955f7-0cd8-4f3a-8a75-9e97b9e6f8a.jpg
420955f7-0cd8-4f3a-8a75-9e97b9e6f8a.jpg 53-orsay-museum-at-night.jpg 2c8812c7-0f5e-4192-99e8-cf42f27af376.jpg
برای افرادی که به هنر علاقه دارند آثار نقاشی امپرسیونیت بسیار جذاب خواهد بود که این مجموعه از بهترین ها به شمار میرود.
موزه اورسی پاریس
این ساختمان در جنب ایستکاه راه آهن قرار گرفته است. از پشت ویترین این موزه میتوان به مشاهده ی آثار هنری اواسط قرن 18 و سالهای آغازین قرن 19 نشست. این موزه شامل اتاق های بسیاری است که آثار ارزشمند در آن نگهداری میشوند ازجمله این آثار میتوان به Pissaro, Renoir, Degas, Cezano Monet, Jeen-Francois Millet, Van Gogh اشاره نمود.
pic098642310001