موسسه فرهنگی و هنری پمپیدو (Centre Pompidou)

3_20.jpg
3_20.jpg 11776_orig.jpg george-pompido.jpg
این ساختمان دارای معماری بینظیر و خیره کننده ای است. پمپیدو عظیم ترین موزه هنر معاصر در کل قاره اروپا میباشد و همچنین کتابخانه ی ملی نیز هست که در آن فروشگاه هایی برای خرید کتاب, تراس پارانومیک و سینما نیز وجود دارد.
موسسه فرهنگی و هنری پمپیدو پاریس
وسیع ترین بخش آن کتابخانه است که حدودا 3طبقه از ساختمان را دربرمیگیرد و موزه ی هنر معاصر در طبقه ی چهارم و پنجم واقع شده است. در طبقه آغازین و طبقه ی پایانی این ساختمان نمایشگاه هایی برگزار میشود. نامگذاری این بنا از جرج پمیدو الهام گرفته شده است که وی رئیس جمهور بزرگ فرانسه بوده که در سال 1969 تا 1974 دولت فرانسه را در دست داشت و به فرمان او این مجموعه ساخته شد.
pic687642310001