میدان کنکورد (Place de la Concorde)

sml_21090374-1450195935-FA-concorde-fountain-large.jpg
sml_21090374-1450195935-FA-concorde-fountain-large.jpg c53644d4-82b9-476b-8ae1-da209b5f9406.jpg Fontaine-place-de-la-concorde.jpg
در مدت زمان انقلاب بزرگ اول فرانسه و دوره ای که ترور نام گرفت و مشهور شد, وسیله وحشت آور گیوتین در میدان کنکورد قرار داشت.
میدان کنکورد پاریس
در آن زمان خیلی از اشخاص سرشان را زیر گیوتین بردند ازجمله کاشف اکسیژن که آنتوان لاوازیه نام داشت, ماری آنتوانت و لویی شانزدهم. همچنین در این میدان مشهور و بزرگ سالن های فشن زیادی قرار دارد که برترین طاراحان لباس و فشن و معروف ترین شرکت ها در آنجا واقع شده اند.
pic421642310001