کلیسای سکر کور (Sacré-Coeur)

ca3e370e-4d99-4207-a89c-6462f38f9e69.jpg
ca3e370e-4d99-4207-a89c-6462f38f9e69.jpg 5ad03884-7004-434d-900e-c6bab1eee581.jpg 12b2ca7e-ba6a-4a24-aae7-3a1ac2c83fa1.jpg 0b4455bb-cb48-4647-88bf-ebab7058.jpg
زمانی که به کلیسای سکر کور وارد میشوید این مکان یک حالت روحانی و مقدس به شما وارد میکند و همچنین معماری زیبای آن شما را مسحور و مجذوب خود میکند.
کلیسای سکر کور پاریس
هرسال اشخاص زیادی برای اینکه از نزدیک کلیسای سکر کور که واقع شده نقطه بالایی تپه ی مونتمارتر Montmartre میباشد, بازدید کنند به پاریس می آیند. این کلیسا بعد از کلیسای نوتردام جز دومین مکان گردشگری فرانسه که ارزش معنوی و مذهبی نیز دارد به شمار رفت.
pic390642310001