آرامگاه پانتئون پاریس

Panthon.jpg
Panthon.jpg 297-6.jpg 12246.jpg 2cfi_xngprm.jpg
آرامگاه پانتئون یکی دیگر از جاذبه های شهر پاریس محسوب میشود. این بنا به خاطر قدمتش از لحاظ تاریخی ارزش بسیاری دارد. واژه ی پانتئون معنی همه خدایان را میدهد.
آرامگاه پانتئون
طول این بنا خدود 110متر و عرضی معادل با 83متر دارد که قسمت داخلی آن معماری شبیه به معابد یونان دارد و برای اینکه به بالاترین بخش این هرم کنبدی برسید باید تقریبا 425 پله را طی کنید. اگر مایل هستید درباره ی سرگذشت ناپلئون اطلاعات داشته باشید متن زیر را مطالعه کنید:

این مکان در آغاز کلیسا بوده و در سال های بعدی به قبرهای مردگان مبدل شد و وقتی ناپلئون روی کار آمد آن را به کلیسا مبدل کرد و جالبتر اینکه سالها بعد به مقبره ی بزرگان علم و دولت مبدل شد که اشخاص بزرگی مانند ویکتورهوگو, ماری کوری, امیل زولا, الکساندر دوما, ژان مولن و افراد یگر در این مکان به خاک سپرده شده اند.

pic456542310001