خانه اپرای وین

49646179-c0cc-44e5-8c2c-44da78d0dafe.jpg
49646179-c0cc-44e5-8c2c-44da78d0dafe.jpg karnava.jpg 2012111913120568.jpg 45099056-f817-4c28-aed7-bbeac7adf3e5.jpg
خانه اپرای وین جز عظیم ترین و زیباترین سالن های اپرای جهان میباشد که هر ساله رهبران ارکستر, رقصنده ها و معروف ترین آهنگسازان در آنجا هنر خود را به نمایش میگذارند.
قدمت خانه اپرا
در هر سال حداقل 300 نمایش اپرا و باله روی صن این مجموعه برگزار میشود که قدمت یکی از آنها مربوط به زمانی است که اولین نمایش اپرا در وین برگزار شد و موسیقی آن برای سال 1625 است. این خانه ی اپرا به سبک معماری رنسانس فرانسوی در سال 1869 بنا نهاده شده است و گردشگران زیادی را به خود جلب کرده است.
جاذبه های خانه اپرا
از جاذبه های این مجموعه میتوان به اتاق نفیس چای که پرده هایش نقاشی شده است و همچنین پله هایی که به طبقه ی اول ختم میشود و به Schwind Foyer شهرت دارد, به دلیل احترام به نقوش زیبایش از اپرا, اشاره کرد.

خانه ی اپرای وین ظرفیت 2211 نفر تماشاگر و همچنین 110 نفر موسیقی دان را دارد که به همین خاطر ارکستر بزرگ فیلارمونیک وین در آن به نمایش گذاشته میشود.

pic229932310001