تمدن هزار ساله

hungry3.jpg
hungry3.jpg 926-8.jpg 926-3.jpg
کشور مجارستاندارای تمدن هزار ساله ای است که بسیار متاثر از مهاجرهای شرقی و غربی میباشد که این تاثیرات شرقی و غربی را به وضوح میتوان در ساختمان های کشور دید.
تاریخ و تمدن مجارستان
کلیساهای متنوع و زیادی در تمام کشور وجو دارند که اکثر آنها بازمانده ی قرون وسطا است, بناها و حمام هایی که قدمتشان به 150 سال پیش برمیگردد تاریخ حکومت عثمانی را به یاد می آورد., در شهر بوداپست کاخ های عظیم و قلعه های تاریخی وجود دارند که گویای فرهنگ و تمدن مجارستان است.

پیشنهاد میکنم که حتما از شهر دلربا نیز دیدن فرمایید و همچنین روستاها و شهرهای دور و اطراف که خالی از لطف نیستند. فستیوال هایی که در شهر برگزار میشوند همگی به نحوی بیان کننده ی تاریخ غنی این کشور میباشد و شرکت در آنها خاطرات خوشی را برای شما رغم خواهد زد.

pic520732310001