مسجد جامع کوآلالامپور

masjed-111.jpg
masjed-111.jpg masjed-222.jpg masjed-333.jpg
مسجد جامع یک مسجد بسیار قدیمی و مشهور است که مطمئنا اگر به کوآلالامپور سفر کردید و از این بنا دیدن کردید پشیمان نخواهید شد.
مسجد جامع کوآلالامپور از قدیمی ترین مساجد این شهر می باشد. این مسجد در محل اتصال رود کنانگ و گومبانک در محله تون پرئا بنا شده است. معماری مسجد جامع توسط معمار هوبوک در سال 1909 طراحی شده است. بعد از مسجد نگارا مسجد کوآلالامپور اصلی ترین این شهر می باشد. مسجد جامع به سبک معماری مغولی و مراکشی و نشانه های از طرح های اسپانیایی بنا شده است.
pic069190310001