پل ماخونتستی باتومی

pol1.jpg
pol1.jpg pol2.jpg pol3.jpg pol4.jpg
پل ماخونتسی یک پل جذاب و دیدنی میباشد که با استفاده از مواد اتشفشانی احداث شده .
پل ماخونتستی یک پل بسیار زیبای سنگی است ، در نزدیکی شهر واقع شده که با ماشین از داخل شهر تا پل 40 دقیقه زمان می برد.این پل در قرن 12 در اثر سنگ های آتشفشانی بوجود آمده. این پل را برای یاد بود پادشاه تامار ساخته اند که نام پل را هم به این اسم نامیده اند. این پل برروی رودخانه بسلتکا قرار گرفته که زیبایی خاصی به این پل داده است . امروزه بسیاری از مردم از این پل دیدن میکنند .
pic118700310001