باغ های بوتانیکال تفلیس

bagh11.jpg
bagh11.jpg bagh22.jpg bagh33.jpg bagh44.jpg
باغ های بوتانیکال جزو دیدنی های سرسبز تفلیس بشمار می آید
باغ های بوتانیکال یکی از جنگل های انبوه از درخت است که بسیار سبز و زیبا می باشد که مسافران دیدن از این باغ را حتما جزو برنامه های خود قرار می دهند. این باغ ها تقریبا در سال 1845 برای تفریح مردم افتتاح شد زیرا قبل از آن اجازه ورود عموم مردم به باغ های بوتانیکال ممکن نبود و فقط خانواده های سلطنتی مجاز به ورود بودند.
pic958300310001