باغ وحش Friguia Park در تونس

این پارک به مساحت 36 کیلومتر و خانه ی 406 حیوان در این محوطه گسترده شده است.
باغ وحش تونس به نام ( FRIGAIA ) که در حدود 20 مایلی شمال سوسه واقع شده است که این پارک یک حیاط وحش خصوصی است که میزبان حدود 61 گونه در نیمه آزادی است.

این پارک به مساحت 36 کیلومتر و خانه ی 406 حیوان در این محوطه گسترده شده است . بازدید از این باغ وحش و یافت گونه های جدید و مختلف در محیطی طبیعی بسیار لذت بخش خواهد بوده نزدیک این باغ وحش می توانید از رستوران ها و بازار که نزدیک این باغ وحش است استفاده کنید حتی سوغاتی تهیه کنید.

باغ وحش ( FRIGAIA ) تنها باغ وحش خصوصی تونس است که با هدف تضمین باز تولید گونه های جانوری در معرض خطر با همکاری اداره ی کل جنگلداری و پارک ( LOOLOGIC) پاریس نظارت پیدا کرده اند یکی از جنبه های زیبای این باغ وحش وجود نمایش دلفین ها و امکان شنا کناره این موجودات زیبا است .

pic638147210001