تاریخچه شهر پافوس

در دوران و هم زمان با افول پافوس به تدریج بر اهمییت نیکوزیا و شهرهای بندری دیگر چون لارناکا و فاماگوستا افزوده میشود.
شهر پافوس در سال 1400 پیش از میلاد تاسیس شده و از همان زمان مرکز آئین پرستش آفرودین و دیگر الهه های باروری ما قبل دوران هلنسیتی یونان بوده. براساس اسطوره ها ، آفرودیت در ساحل همین شهر متولد شده و اهالی مایسینه نیز به همین دلیل معبد او را در قرن 12 قبل از میلاد در پافوس بر پا کردند.

بندر پافوس توسط نیکوکلس ، آخرین پادشاه پافوس و در دوره اسکندر کبیر ساخته شد و در دوران حکومت جانشینان اسکندر و سلسله بطالمه به جای سالامیس به مرکز جزیره قبرس تبدیل شد . طی این دوران پافوس بندری شلوغ و پر رونق بود.

این شهر تا هفت قرن آتی و تا زمان حکومت رومیان مهم ترین شهر جزیره باقی ماند و در همین شهر بود که پولس قدیس ، سر جیوس پائولوس ، حاکم رومی جزیره را به آئین مسیحیت دعوت کرد . به رغم آسیب پذیری پافوس در برابر حملات نظامی و لشکر کشی های نیروهای خارجی ، این بندر تا قرن ها جذابیت و افسون توصیف ناپذیر خود را حفظ کرد و حتی از زلزله مهیب قرن 4 میلادی نیز جان سالم به در برد.

اما به تدریج به تدریج و با تاسیس شهر نیکوزیا ، پافوس به تدریج مرکزیت و اهمییت اداری و تجاری خود را از دست داد و زوال تدریجی خود را که تا قرون وسطی و دوره امپراطوری عثمانی ادامه داشت ، آغاز کرد.

طی این دوران و هم زمان با افول پافوس به تدریج بر اهمییت نیکوزیا و شهرهای بندری دیگر چون لارناکا و فاماگوستا افزوده میشود. طی دوره ای که قبرس مستعمره انگلستان بود ، پافوس به تدریج جمعیت خود را از دست داد و بیشتر اهالی شهر به نیکوزیا و دیگر شهرهای قبرس مهاجرت کردند. به طوری که تا پیش از سال 1974 شهر پافوس یکی از عقب مانده ترین و توسعه نیافته ترین قسمت های جزیره قبرس محسوب می شد.

پس از تجاوز ترکیه به قبرس و تصرف شهرهای توریستی مهمی چون گیرنه و فاماگوستا دولت مرکزی و بخش خصوصی سرمایه گذاری سنگینی را در پافوس آغاز کردند. طی این دوره رونق تجاری بار دیگر به این بندر باستانی بازگشت و همه بخش ها به ویژه بخش های مرتبط با توریسم و گردشگری در این شهر فعال شدند. طی این دوره رشد منفی جمعیت متوقف شدو یا ساخت سازه های زیر بنایی چون سد، سیستم های آب رسانی ، جاده و بالاخره ساخت فرودگاه بین المللی پافوس ، این شهر بار دیگر به دوران خوش گذشته بازگشت.

pic383077210001