ستون سانت پال در پافوس

قبرس به یکی از اولین کشورهای مسیحی است.
پس از فوت مسیح ، سانت پال و رسولان دیگر 45 سال پیش از میلاد مسیح به پافوس آمده و نخستین فرماندار رومی سرگیوس پال به مسیحیت ایمان آورد. در نتیجه قبرس به یکی از اولین کشورهای مسیحی می بالد. پیش از ایمان به سنت و مسیحیت از سانت پال برای تلاش های خود بی نهایت تحسین شد. با در نظر گرفتن این مسئله حدود 200 ماری به سوی شهر اصلی از بندر ، کلیسای جامع ارتدوکس به نام آیاکریاکی است.
pic744077210001