موزه موزائیک رومی و ادئون باستان در پافوس

خانه های موزائیک توسط رومیان ساخته شده است.
یکی از دیدنی ترین مکان های پافوس نزدیک بندر ، خانه های موزائیک رومی است . در طول اشغال رومیان که حدود 2000 سال پیش بود ، پافوس پایتخت جزیره بود که امروزه نئاپافوس نام دارد. این موزائیک های کاملا حفظ شده عبارتند از اساطیر گفتنی یا کتیبه های یونانی است. گرچه این خانه های موزائیک توسط رومیان ساخته شده بود. همینطور ادئون کوچک قرن دوم یا تئاتر نیز در این مجموعه امروزه برای موزائیک و تئاتر استفاده می شود.
pic728077210001