ساحل فاروس(Faros)

ساحل فاروس که یک ساحل کوچک، آرام، و دلپذیر با بارها و جت اسکی است.
ساحل فاروس
ساحل فاروس که یک ساحل کوچک، آرام، و دلپذیر با بارها و جت اسکی است بسیار برای خانواده هایی که با فرزندانشان برای تعطیلات به این ناحیه می آیند مناسب است. چراکه دریای این ناحیه کم عمق و آرام است. این ساحل به راحتی در دسترس است و در دهکدۀ و به فاصلۀ بسیار کوتاهی از فرودگاه لارناکا قرار دارد.
pic344346210001