سواحل لارناکا

سواحل لارناکا همواره در فصل تابستان شدیدا پرطرفدار هستند. یک ویژگی های کلی آنها تیره گی رنگشان است. دریای مدیترانه که روبروی سواحل لارناکا می باشد
سواحل پرطرفدار
سواحل لارناکا همواره در فصل تابستان شدیدا پرطرفدار هستند. یک ویژگی های کلی آنها تیره گی رنگشان است. دریای مدیترانه که روبروی سواحل لارناکا می باشد در جنوب شرقی قبرس بسیار آرام است و مردم می توانند در آن شنا کرده و از ورزشهای آبی مختلف این ناحیه لذت برند. بهترین سواحل لارناکا در شرق فرودگاه این شهر واقع شده است و جوایزی افتخاری بدلیل تمیزی وامکاناتش بدست آورد. در حاشیۀ غربی لارناکا اکثر سواحل طبیعت خود را حفظ کرده و کمتر مدرن شده اند ومعمولا نامرتب و ساکت هستند. معروف ترین سواحل قبرس در درون و اطراف لارناکا است.
pic754346210001