هواپیمایی امارات

Emirates1.jpg
Emirates1.jpg Emirates2.jpg Emirates3.jpg Emirates4.jpg Emirates5.jpg Emirates6.jpg Emirates7.jpg
سال 2016شرکت هوایی امارات با چهارپله صعود به عنوان بهترین خط هوایی سال انتخاب گردید.
هواپیمایی اماراتی
شرکت هواپیمایی اماراتی است. که دفتر مرکزی »آن در شهر دبی قرار دارد. این شرکت متعلق به گروه امارات است و پروازهای منظم روزانه ای را از دبی به مقاصدی در خاورمیانه خاور دور اروپا آفریقا شبه قاره هند جنوب شرق آسیا و آمریکای شمالی انجام می دهد. فرودگاه بین المللی دبی قطب این شرکت هواپیمایی به شمار می آید.
بهترین شرکت هواپیمایی
هواپیمایی امارات بزرگ ترین شرکت هواپیمایی در خاورمیانه است.

به نقل از سایت معتبر فلایت رادار24این شرکت در حال حاضر نزدیک به 300هواپیمای فعال و تعاد زیادی نیز در دست سفارش دارد. طبق آخرین برآورد بیش از 18هزارخدمه پرواز را به خدمت گرفته است و در هفته بیش از 3400 پرواز به 133شهرواقع در 74کشور جهان انجام می دهد. هواپیمایی امارات در سال 2012از نظر شمار انتقال مسافر بین المللی در رتبه چهارم از بزرگترین شرکتهای هواپیمایی قرار گرفت همچنین در سال2013به عنوان بهترین شرکت هواپیمایی جهان انتخاب شد.

pic017575210001