موزه بیزانس(قبرس)

Byzantine-Museum1.jpg
Byzantine-Museum1.jpg Byzantine-Museum2.jpg Byzantine-Museum3.jpg Byzantine-Museum4.jpg Byzantine-Museum5.jpg Byzantine-Museum6.jpg Byzantine-Museum7.jpg Byzantine-Museum8.jpg
موزه بیزانس در بنیاد فرهنگی ماکاریوس باید یکی از الویت های سفر به نیکوزیا می باشد.
موزه بیزانس
موزه بیزانس در بنیاد فرهنگی ماکاریوس باید یکی از الویت های سفر به نیکوزیا می باشد. 220 قطعه از نماد های مسیحیت از آغاز عصر بیزانس تا قرن 19 و موزاییک های کاناکاریا به نمایش گذاشته میشود. بعد از اشغال ترکیه در سال 1974 این قطعات هنری قیمتی از کلیسایی در شبه جزیره کارپاز قبرس شمالی دزدیده شد و طی عملیاتی در سال 1991 به جمهوری قبرس بازگردانده شد.
pic406765210001