بویوک هان(قبرس)

Han-Bvyvk1.jpg
Han-Bvyvk1.jpg Han-Bvyvk2.jpg Han-Bvyvk3.jpg Han-Bvyvk4.jpg
کاروانسرای بویوک هان یکی از جاذبه های نوریستی قبرس شمالی است.
کاروانسرای بویوک هان یکی از جاذبه های نوریستی قبرس شمالی است که در سال 1572 ساخته شده و نمونه بارزی از معماری آن دوران است. این کاروانسرا به عنوان اقامتگاه تجاری که از شهر نیکوزیا رد می شدند ، استفاده می شد. امروزه بویوک هان مثل گذشته بازسازی شده و اتاق های خواب آن به فروشگاه ، کافه تبدیل شده و یک گزینه خوب برای بازدید از شهر قدیمی می باشد. و در خیابان لدرا واقع است.
pic463075210001