قلعه ونتیان / Venetian Fortifications (قبرس)

Venetian-Fortifications.jpg
Venetian-Fortifications.jpg Venetian-Fortifications1.jpg Venetian-Fortifications2.jpg Venetian-Fortifications3.jpg Venetian-Fortifications4.jpg
این قلعه در نیکوزیا واقع شده که شهر قدیمی را احاطه کرده.
قلعه در نیکوزیا
این قلعه در نیکوزیا واقع شده که شهر قدیمی را احاطه کرده . دروازه فاماگوستا به خوبی محافظت شده و با آرم های نظامی زیادی تزیین شده. دیوارهای چشمگیر ونتیان یکی از ویژگی های منحصر به فرد نیکوزیا میباشد.

دروازه پافوس و سنگر روکاس در نزدیکی این قلعه نقش حیاتی دارد. سازملن ملل متحد منطقه بین جمهوری قبرس و قبرس شمالی را به 200 متر کاهش داده و تا سال 2003 این تنها جایی بود که قبرس یونان و قبرس ترک با هم در ارتباط بودند.

pic667075210001