عمریه حمام قبرس

مکانی تاریخی متعلق به قرن چهاردهم میلادی که در طول تاریخ دارای نوسانات مختلفی بوده است.
عمریه حمام
مکانی تاریخی متعلق به قرن چهاردهم میلادی که در طول تاریخ دارای نوسانات مختلفی بوده است از کلیسا تا مسجد و یا حتی تخریب بخشی از آن توسط توپخانه های دولت عثمانی که از سال 2003 عملیات های تعمیر آن توسط اتحادیه اروپا انجام گرفته شد و حتی برنده جایزه مرمت آثار تاریخی نیز شده است این مکان، مکان خوبی برای استراحت و آرامش اعصاب است. آقایان در شنبه ، سه شنبه و پنجشنبه و خانم ها در یکشنبه، چهارشنبه و جمعه ها می توانند از این مکان استفاده کنند.
pic237177210001