پارک پاتایا و پارک آبی Water Park

پارک پاتایا که در شمال ساحل جومتین پاتایا قرار دارد
پارک پاتایا که در شمال ساحل جومتین پاتایا قرار دارد شامل شهر بازی، یک پارک آبی بزرگ ( Water Park ) و یک برج ساحلی با رستوران گردان است که می توان از آن منظره ای زیبا از پاتایا را مشاهده نمود.
pic629746210001