شوی آلکازار و تاتر آلانگ کارن

شوی آلکازار ( Alcazar ) و تاتر ( Alangkarn ) از جمله نمایش های جذابی هستند که دیدن آنها می تواند لحظات خوش و به یاد ماندنی را برای گردشگران به ارمغان بیاورد.

شوی آلکازار ( Alcazar ) و تاتر ( Alangkarn ) از جمله نمایش های جذابی هستند که دیدن آنها می تواند لحظات خوش و به یاد ماندنی را برای گردشگران به ارمغان بیاورد.

شوی آلکازار که با رقص های سنتی بخش های مختلف این کشور لباس های سنتی و مخصوص ان مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار میگیرد این شو تی روز 3 بار اجرا می شود.

pic802846210001