شهر ممنوعه(چین)

china11.jpg
china11.jpg china12.jpg china13.jpg china14.jpg
شهرممنوعه چین مجموعهای از کاخ های سلطنتی امپراطوری چین است که ساخت آن در سال 1406 در پکن آغاز شد و حدود 14 سال طول کشید.
شهرممنوعه
شهرممنوعه چین مجموعهای از کاخ های سلطنتی امپراطوری چین است که ساخت آن در سال 1406 در پکن آغاز شد و حدود 14 سال طول کشید.تا سال 1911 هیچ شخصی حق ورود به محوطه ی این شهر را نداشت و اگر هر کسی به ر طریقی وارد محوطه ی این شهر میشد دیگر زنده از این شهر خارج نمی شد.در گذر زمان بخشی از کاخ های این شهر دست خوش تخریب یا آتش سوزی قرار گرفت که مجددا باز سازی شد.این شهر بزرگترین مجموعه دست نخورده از لحاظ معماری در جهان می باشد.

مساحت
در این شهر با مساحتی حدود 150 هزار متر مربع زیر بنا بیش از 70 ساختمان و حدود 9000 اتاق وجود دارد. برای حفاظت از امپراطوری دور تا دور این شهر خندقی به طول 3800 متر و عرض 52 متر حفاری شده است.شهر ممنوعه از دو قسمت داخلی و خارجی تشکیل شده است.بخش خارجی این شهر جهت برگزاری مراسم خاص و بخش داخلی آن نیز که دارای سه کاخ میباشد محل زندگی وانجام کارهای اداری امپراطور بوده است.در شمالی ترین قسمت شهر باغ سلطنتی قرار دارد.مجسمه های بزرگی از حیوانات بر بلندی و چهار گوشه سقف کاخ ها به چشم می آید.

بخش ها
بخش های مختلف این شهر متشکل از: دروازه ومن (دروازه نیمروز) کاخ باوهه -پارک جینگ شان- مجسمه برنزی اژدها- باغ سلطنتی -دروازه شنگ فو -دروازه آرامش بهشتی- قصر تای هه - معبد پاگودا و...می باشد.

شهر ممنوعه در سال 1987 در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید.

pic125375210001