استادیوم المپیک آتاتورک

Stadium.jpg
Stadium.jpg Stadium1.jpg Stadium2.jpg
قدیمی ترین باشگاه ها ی ورزشی در نظر گرفته شده است.
بشیکتاش
برخی از قدیمی ترین باشگاه های ورزشی ترکیه در استانبول است. باشگاه فوتبال بشیکتاش در سال 1903 تاسیس شده که

از قدیمی ترین باشگاه ها ی ورزشی در نظر گرفته شده است.

بشیکتاش با توجه به وضعیت اولیه خود به عنوان تنها باشگاه ترکیه در مسابقات ورزشی بین المللی این حق را داشت که به در داخل

مسابقات به جای پرچم ترکیه آرم این تیم را داشته باشد.این تیم در چندین دوره از رقابت های ملی حضور داشته است.

از سال 2000 بسیاری از امکانات ورزشی استانبول جهت تقویت مناقصه در شهرستان برای بازیهای تابستانی المپیک ساخته یا به

روز رسانی شده است.استادیوم المپیک آتا تورک بزرگترین ورزشگاه چند منظوره در ترکیه می باشد که در سال 2002 به عنوان

اولین کلاس برگزاری رشته های مختلف تکمیل شده است.این ورزشگاه میزبان برگزاری لیگ نهایی قهرمانان اروپا 2005 بود.

pic858355210001