قلعه سارانتا کلنس در پافوس

Saranta-Kolones1.jpg
Saranta-Kolones1.jpg Saranta-Kolones2.jpg Saranta-Kolones3.jpg Saranta-Kolones4.jpg Saranta-Kolones5.jpg Saranta-Kolones6.jpg Saranta-Kolones7.jpg
پافوس از مکان های فوق العاده و هیجان انگیز برای بازدید است.
قلعه باستانی
قلعه پافوس امروزی در قسمت غربی بندر قرار یافته بود. این قلعه دارای یک ورودی به سمت شرقی با پنجره های بسیار کوچک بود. قسمت اصلی آن با برج مربع شکل است که دارای یک حیاط محصور بر بام قلعه است. این قلعه در سال 1570 میلادی توسط ونیزی ها برچیده شد که وقتی عثمانیان در آن زمان آغاز به تصرف جزیره کرده بودند، نتوانند از این قلعه استفاده کنند. براساس کتیبه ترکی که بالای ورودی این قلعه قرار گرفته، عثمانیان این قلعه را در سال 1780 میلادی بازسازی کردند. در نزدیکی این قلعه ، خرابه های یک قلعه دوم است که احتمالا در همان دوران ساخته شده بود.
سارانتا کلنس
سارانتا کلنس یک قلعه باستانی واقع در شمال بندر پافوس است، که این قلعه به معنی40 ستون است، که این ستون ها از گرانیت باستان ساخته شده و احتمالا از Agora گرفته شده است.
قلعه برای حفاظت
این قلعه قرن 7 ساخته شده که برا ی حفاظت از بندر و شهرستان پافوس از هجوم اعراب جلوگیری کند.که در قرن 13 به دست لوسیگنان(Lusignan ) بازسازی شده است.

کل ساختمان قلعه توسط یک دیوار بزرگ که به 3 متر ضخامت است احاطه شده است. همچنین می توانست یک خندق و دیوار اطراف قلعه هشت برج تقویت شد بوده است.

pic841135210001