غول رنگین فیلیپین

akhbar-donya4_1.jpg
akhbar-donya4_1.jpg akhbar-donya4_2.jpg akhbar-donya4_3.jpg akhbar-donya4_4.jpg akhbar-donya4_5.jpg akhbar-donya4_6.jpg akhbar-donya4_7.jpg
پس از کاوش در جهان درباره پرندگان عجیب و غریب، ماهی دریایی گرمسیری و ارکیده وحشی شما فکر می کنید همه چیز در مورد رنگ در طبیعت خواهید دانست!
یک اکالیپتوس رنگین کمانی شگفت انگیز را می تواند با زندگی در مناطق گرمسیری و جوانه خوبی در اطراف خط استوا یافت .دگواپتا"Deglupta"گیاه شناسان این نام را به این نوع اکالیپتوس غولپیکر رنگین داده اند.در صورتی که بومیان نام های مختلفی به این گیاه خود رو دادن. در استرالیا، به عنوانKamarare...

شناخته شده است،و در منطقه گرمسیری به نام صمغ میندانائو اگر چه در سر زمین های بریتانیا، گینه نو، سرام، سولاوسی و میندانائو ،تقریبا در همه این مناطق به خوبی رشد می کند.

رشد این گیاه با سرعت بسیار بالایست و تقریبا در هر سال دو برابر اندازه خودش خواهد شد برای مثال با ارتفاع 200 فوت با قطر تنه از شش فوت به بالا رشد می کند.از ویژگی های فوق العاده آن پوست رنگین کمان این درخت است،که تکههای رنگین آن به عنوان تغییرات درخت در طول چهار فصل به وجود میاد.رنگهای آشکارا در این درخت از نارنجی، سبز، صورتی، قرمز و رنگ های مایل به آبی است.

در فیلیپین، مردم از آن برای ساخت خمیر کاغذ وهچنین از خواص درمانی آن برای بسیاری از بیماری ها استفاده میکنند.

pic187035210001