فورسیت پارک

park.jpg
park.jpg park-1.jpg park2.jpg PARK3.jpg PARK4.jpg PARK5.jpg PARK6.jpg
ویلیام هاجسون زمین این پارک را اهدا کرده که با یک کمک مالی گسترش و تکمیل یافته است.
گسترش و توسعه
این پارک ابتدا در سال 1840 به وسعت 4 kmکه توسط زمین اهدا شده ویلیام هاجسون در منطقه تاریخی ساونا (دشت بی درخت )گرجستان بنا شده است. این پارک توسط گاستون طراحی شده و در خیابان شرقی ویتاکر واقع شده است.

در سال 1851، پارک گسترش یافت که به نام جان فورسیت فرماندار گرجستان است. فورسیت پارک یک پارک بزرگ است که وسعت امروزه آن12 km می باشد. این پارک توسط برنامه ژنرال جیمز تبلیغ و یک کمک مالی تکمیل یافت.

[(img)|1030587640721001B]

ویژگی منحصر به فرد
این پارک مسیرهای پیاده روی، کافه، منطقه بازی کودکان، باغ معطر برای نابینایان، چشمه بزرگ، زمین تنیس، بسکتبال، زمینه را برای فوتبال و فریزبی،باشگاه راگبی، میدانShamrocks ،...کنسرت در فورسیت به نفع مردم برگزار می شود.

[(img)|1030588640721001B]

یادبود کنفدراسیون
مجسمه کنفدراسیون ایستاده در وسط فورسیت پارک این اثر هنری توسط مونرو به مناسبت گرامیداشت داوطلبان که زندگی خود را در مبارزه از دست داده اند ساخته ونصب شده است.

[(img)|1030580740721001B]

[(img)|1030581740721001B]

چشمه فورسیت
چشمه ceremoniously در پایان شمال پارک در سال 1858 اضافه شد که در جشن میراث ایرلندی عمیق ساوانا سبز تبدیل شده است. اداره شده توسط شهر ساوانا در گرجستان است.

این چشمه یادآور چشمه در کنکورد( پاریس)، کوسکو (پرو) است. که این فضای سبز نمونه شبیه سازی شده ی ساوانا مرکزی پارک فورسیت است.

[(img)|1030586640721001B]

[(img)|1030589640721001B]

مجسمه جنگ آمریکا و اسپانیا
[(img)|1030585740721001B]
pic537035210001