بنادر کوش آداسی

bandar.jpg
bandar.jpg bandar1.jpg bandar2.jpg
قایق های تفریحی و ناوها هر روزه در بندر کوش آداسی در حال رفت آمد هستند.
در کوش آداسی 2 اسکله مخصوص کشتی های توریستی و قایق های تفریحی در بندر مستقر می باشند،که از بندر کوش آداسی در ماههای بهار و تابستان برای گشت و تفریح آماده خدمات رسانی باشند.با ظرفیت بالغ بر 650 قایق وجود دارد.
pic645035210001