فستیوالهای تونس

FES-Tunisia-1.jpg
FES-Tunisia-1.jpg FES-Tunisia-2.jpg FES-Tunisia-3.jpg FES-Tunisia-4.jpg FES-Tunisia-5.jpg FES-Tunisia-6.jpg FES-Tunisia-7.jpg FES-Tunisia-8.jpg FES-Tunisia-9.jpg FES-Tunisia-10.jpg FES-Tunisia-11.jpg
در طول چند سال گذشته تونس به یک نقطه داغ توریستی تبدیل شده است.

این اپراتوری با تعطیلات بی شماری که در حال حاضر در فرهنگ خود جای داده در تلاش برای فریب گردشگرانی که مقصد سفر به آفریقا را دارند، است.

سفرآفرین قصد دارد در یک نگاه کلی به چند فستیوال محبوبی که به صورت سالانه در کشور تونس برگزار میشود اشاره نماید.

این فستیوالها بیشتر متمرکز در عرصه موسیقی میباشندولی همگی این جشنواره ها یک مشخصه مشترک دارند که نشان گر فرهنگ غنی و کهن تونس میباشد.این فستیوال ها عبارتند از:

جشنواره حمامات در یاسمین

جشنواره بین المللی جاز

جشنواره شاهین بازان

جشنواره اسب اصیل

جشنواره بین المللی کارتاژ

جشنواره بین المللی در حمامات

جشنواره بین المللی سوس

جشنواره اولیس

جشنواره بین المللی موسیقی مالوف

جشنواره بین المللی بنزرت

جشنواره هنرهای تجسمی

جشنواره بین المللی دوگا

جشنواره بین المللی سمفونیک موسیقی

جشنواره تخفیف تابستانه

جشنواره صحرا در شهر دُوز

جشنواره واحه

جشن شب لامارسا

روز صحرا گردی

pic770615210001