کاشانه حضرت مریم در کوش آداسی

khane1.jpg
khane1.jpg khane2.jpg khane3.jpg
خانه حضرت مريم سه چشمه معروف آنجا سلامتي،عشق و ثروت ...
خانه حضرت مریم در بالای کوهی به نام بلبل و در فاصله 9 کیلومتری از شهر قدیمی افسوس نزديکي شهر سلجوق در ميان درختان سر به فلک کشيده قرار گرفته است.در پايين خانه حضرت مريم سه چشمه وجود دارد که به ترتيب چشمه سلامتي،عشق و ثروت ناميده ميشود و معتقدين با نوشيدن آب اين سه چشمه و گره زدن دستمالهاي سفيد رنگي به همراه نامه هايي کوتاه تحقق آرزوهايشان را خواستار ميشوند .
که در داخل خانه حضرت مريم فيلمبرداري و عکسبرداري ممنوع است .حضرت مريم 10 سال پاياني عمرش را در اين محل گذرانده و پس از مرگ در محل نامعلومي دفن ميشود. در آنجا کليساي کوچکي وجود دارد که امروزه پذيراي خيل عظيمي از مسيحيان دنياست که از گوشه و کنار دنيا جهت زيارت با کشتي هاي کروز براي مدت يک يا دو روز به کوش آداسي وارد شده و پس از زيارت اين مکان مقدس و بازديد از شهر افسوس باز ميگردند.

pic089515210001