مدارک جهت اخذ ویزای یونان

مدارک جهت اخذ ویزای یونان
شرایط عمومی
3 قطعه عکس 3*4 رنگی تمام رخ زمینه سفید -1

2-اصل گذرنامه با حداقل 7ماه اعتبار تا تاریخ سفر مهموربه امضای دارنده پاسپورت

3-اصل و ترجمه رسمی کلیه صفحات شناسنامه هر یک از مسافرین

4-تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر توسط مسافر و به امضای مسافر

5-ضمانت نامه بانکی یا چک رمز دار در وجه شرکت سفر آفرین قرن حداقل مبلغ 40 میلیون تومان به ازای هر نفر.

6- اصل و ترجمه رسمی سند مالکیت به نام متقاضی

7:گواهی حساب بانکی (تمکن مالی )به زبان انگلیسی و ممهور به مهر برجسته بانک مربوطه(نه شعبه دارنده حساب –امور مالی بانک مربوطه)

حساب جاری :پرینت گردش 3 ماه اخیر به زبان انگلیسی و حداقل مانده حساب 50میلیون تومان (مانده حساب با توجه به تعداد نفرات خانواده متغییر هست )

کلیه حسابهای بانکی مورد تایید می باشد (اعم از جاری –پس انداز و .......)

مشاغل:
1-مشاغل آزاد :اصل و ترجمه رسمی جواز کسب

2-پزشکان :اصل و ترجمه رسمی پروانه طبابت و کارت نظام پزشکی

3-مشاغل دولتی ارائه گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی از سازمان و ارگان مربوطه و ترجمه رسمی

-فیش حقوقی و ترجمه رسمی

4-مشاغل غیر دولتی :ارائه گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی از شرکت مربوطه با ذکر حقوق سالانه و ارائه ترجمه رسمی آگهی تاسیس شرکت مربوطه

5-بازنشستگان :حکم بازنشستگی به زبان انگلیسی اصل و ترجمه رسمی

شرایط خاص :
1-مسئولیت کنترل گذرنامه جهت ممنوعیت خروج و داشتن مهر ورود به قبرس ترک به عهده آژانس درخواست کننده میباشد

2-ارائه پاسپورتهای قبلی به همراه کپی ویزای قبلی (امریکا –کانادا-شنگن )

3-مسافر موظف است دروقت اعلام شده از سوی این شرکت جهت انگشت نگاری حضور داشته باشد .

4-لازم به ذکر است گذرنامه همه مسافرین باید مستقل باشد و در پایان سفر جهت دریافت ضمانت نامه بانکی گذرنامه و کارت پرواز الزامی می باشد .

5-آخرین مهلت جهت ارائه مدارک کامل 3هفته کاری قبل از تاریخ انتخابی سفر می باشد .

6- درصورت عدم صدور ویزا مبلغ 300 هزارتومان کسر و ما بقی برمبنای قوانین هواپیمایی کشوری محاسبه میگردد.

7-مسافر موظف میباشددرصورت داشتن ریجکت از سفارت یونان یا سفارتخانه های عضو اتحادیه شنگن مراتب را به این شرکت اعلام نماید در غیراین صورت عواقب و جرایم به عهده مسافر میباشد

لازم به تاکید می باشد از پذیرفتن مدارک ناقص تحت هر عنوانی معذور می باشیم .))

pic756315210001